Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Από το βιβλίο Μεσσηνιακά χρονικά (Τόμος 1ος 1999)

 Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου Μεσσηνιακά Χρονικά στο οποίο συναντάμε πολύ αξιόλογα ιστορικά στοιχεία γενικότερα για τον νομό μας κατά την διάρκεια της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας βρίσκουμε και μερικά στοιχεία για το χωριό μας, άγνωστα στο ευρύτερο κοινό καθώς είναι δύσκολο να τα συγκεντρώσει κανείς.
 Ποιό συγκεκριμένα βρίσκει κανείς την απογραφή του Γάλλου περιηγητή Grimani ο οποίος πέρασε το 1700 απ την Τουρκοκρτατούμενη τότε Πελοπόννησο και καταμέτρησε λεπτομερώς τον πληθυσμό της. Για το Σπιτάλι αναφέρει οτι βρήκε 20 οικογένειες και σύνολο κατοίκων 93. Ποιό συγκεκριμένα αγόρια ηλικίας
1-16: 23
16-30: 7
30-40: 6
40-50: 6
50-60: 1
και πάνω απο 60: 6 άνδρες.
Στις γυναίκες τώρα
1-16: 22
16-30 : 6
30-40: 4
40-50: 7
και πάνω από 50 είναι 5 γυναίκες.

 Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι απογραφές απο σύστασις του Ελληνικού κράτους.
Η πρώτη το 1829 αναφέρει 11 οικογένειες να κατοικούν στο χωριό με πληθυσμό 54 κατοίκους.
Το 1844 ζουν στο χωριό 184 άτομα
Το 1851 171 άτομα
Το 1861 278 άτομα
Το 1879 257 άτομα
Το 1889 289 άτομα
Το 1896 298 άτομα
Το 1907 262 άτομα
Το 1920 249 άτομα
Το 1928 240 άτομα 
Το 1940 291 άτομα
Το 1951 264 άτομα
Το 1961 280 άτομα
Το 1971 174 άτομα
Το 1981 217 άτομα
Το 1991 154 άτομα

Χαρακτηριστικό να προσέξει κανείς το πόσο επηρέασε το χωρίο η μετανάστευση την δεκαετία του 1960  καθώς και η αύξηση του πληθυσμού κατά το 1940 αλλά και η απότομη μείωσή του στην επόμενη απογραφή του 1951.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ο κάμπος

ο κάμπος

απο ψηλα

απο ψηλα